Go to content Go to menu

TVP 2023/1

2024-05-23

Petr Janeček - Editorial

 

EKONOMIE / ECONOMICS

The relationship between income inequality and financial development: Is the financial kuznets curve valid in middle-income countries?

Barış Yıldız, Gizem Akbulut Yıldız

Trendy v podnikání, 13(1), 3 - 15

https://doi.org/10.24132/jbt.2023.13.1.3_15


FINANCE A ÚČETNICTVÍ / FINANCE AND ACCOUNTING

Artificial intelligence, big data, blockchain and cloud computing – future accounting?

Jiří Slezák

Trendy v podnikání, 13(1),16 - 33

https://doi.org/10.24132/jbt.2023.13.1.16_33

 

Kvalita bankovních úvěrů v koronavirové krizi

David Michelini

Trendy v podnikání, 13(1), 34 - 45

https://doi.org/10.24132/jbt.2023.13.1.34_45

 

MARKETING A OBCHOD / MARKETING AND TRADE 

Strategické marketingové plánování Chrámu chmele a piva

Eliška Kochová, Dita Hommerová

Trendy v podnikání, 13(1), 46 - 60

https://doi.org/10.24132/jbt.2023.13.1.46_60

 

Výzkum obsahu inzerce pracovních nabídek v síti LinkedIn: Případová studie z bankovnictví v České republice

Zdeňka Krejčová, Ludvík Eger

Trendy v podnikání, 13(1), 61 - 73

https://doi.org/10.24132/jbt.2023.13.1.61_73