Go to content Go to menu

TVP 2022/1

 

Petr Janeček - Editorial

 

ECONOMIC GEOGRAPHY

DIRECT SUPPORT AS A TOOL FOR EFFICIENT RAINWATER MANAGEMENT

Přímá podpora jako nástroj pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou

Pavlína Hejduková, Lucie Kureková

Trendy v podnikání, 12(1), 3 - 13

https://doi.org/10.24132/jbt.2022.12.1.3_13

 

CATEGORIZATION OF TOOLS FOR PROMOTING EFFICIENT RAINWater MANAGEMENT ON DEVELOPMENT SITES Kategorizace nástrojů prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách

Jan Kopp, Pavlína Hejduková, Lucie Kureková, Jiří Ježek, David Vogt

Trendy v podnikání, 12(1), 14 - 23

http://doi.org/10.24132/jbt.2022.12.1.14_23
 

MARKETING A OBCHOD / MARKETING AND TRADE 

Cultivating Global Business Literacy in the Classroom

Aneta Bobenič Hintošová

Trendy v podnikání, 12(1), 24 - 29

http://doi.org/10.24132/jbt.2022.12.1.24_29
 

EVALUATION OF THE IMPACT OF ELECTRONIC RECORDS OF SALES ON THE ACCOMMODATION SERVICES MARKET IN THE CZECH REPUBLIC

Zhodnocení dopadů elektronické evidence tržeb na trh s ubytovacími službami v České republice

Lenka Pisková, Pavel Semerád

Trendy v podnikání, 12(1), 30 - 39

http://doi.org/10.24132/jbt.2022.12.1.30_39
 

BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT

Intellectual property protection as the non-financial asset of a family business in the Czech Republic

Naděžda Petrů, Hana Lipovská

Trendy v podnikání, 12(1), 40 - 53

http://doi.org/10.24132/jbt.2022.12.1.40_53
 

APPROACHES TO ASSESSING THE EXCELLENCE OF THE COMPANY

Pristupy k hodnoteniu výnimočnosti podniku

Lukáš Vartiak, Thorsten Eidenmüller, Lukáš Kopáč

Trendy v podnikání, 12(1), 54 - 59

http://doi.org/10.24132/jbt.2022.12.1.40_59
 

DIGITALIZATION IN THE AREA OF HUMAN RESOURCES: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Digitalizace v oblasti řízení lidských zdrojů: systematická literární rešerše

Eva Jelínková, Petra Špačková, Petra Taušl Procházková

Trendy v podnikání, 12(1), 60 - 71

http://doi.org/10.24132/jbt.2022.12.1.60_71
 

FINANCE AND ACCOUNTING

COMPUTATIONAL MODELLING AND VALUATION OF FORMING MACHINES

Výpočtové modelování a oceňování tvářecích strojů

Roman Šůstek

Trendy v podnikání, 12(1), 72 - 82

http://doi.org/10.24132/jbt.2022.12.1.72_82