Go to content Go to menu

TVP 2020/4

2021-01-31

Petr Janeček - Editorial

Milan Svoboda - Ohlédnutí za konferencí Trendy v podnikání 2020

 

MANAGEMENT

Work productivity in the sector of knowledge intensive services in relation to work productivity in the manufacturing industry

Jaromír Vrbka, Zuzana Rowland, Lukáš Frýd

Trendy v podnikání, 10(4), 4 - 8.

https://doi.org/10.24132/jbt.2020.10.4.4_8

 

Knowledge intensive services in society 4.0

Jiří Vacek, Lilia Dvořáková, Petra Taušl Procházková

Trendy v podnikání, 10(4), 9 - 19.

https://doi.org/10.24132/jbt.2020.10.4.9_19

 

Innovation in small family firms: A qualitative multipla case study

Jan Urban, Zdeněk Caha

Trendy v podnikání, 10(4), 20 - 28.

https://doi.org/10.24132/jbt.2020.10.4.20_28

 

Vliv členství v Klastru Mechatronika na finanční výkonnost podnikatelských subjektů

Natalie Pelloneová

Trendy v podnikání, 10(4), 29 - 33.

https://doi.org/10.24132/jbt.2020.10.4.29_33

 

Faktory ovlivňující výkonnost podniku – analýza empirických dat

Marta Nosková

Trendy v podnikání, 10(4), 34 - 40.

https://doi.org/10.24132/jbt.2020.10.4.34_40

 

EKONOMIE A EKONOMETRIE / ECONOMICS AND ECONOMETRICS

 

Stock market risk measured by VaR nad CVaR: A comparison study

Jiří Málek, Tran van Quang

Trendy v podnikání, 10(4), 41 - 48.

https://doi.org/10.24132/jbt.2020.10.4.41_48

 

Fondová schémata jako možná řešení finanční udržitelnosti dánského penzijního systému

Jan Pokorný, Pavlína Hejduková

Trendy v podnikání, 10(4), 49 - 60.

https://doi.org/10.24132/jbt.2020.10.4.49_60