Go to content Go to menu

TVP 2019/1

2019-12-16

Content tvp2019_1.jpg

Petr Janeček - Editorial

MARKETING

Does the form of text play a role in click through the button on websites?

Petr Bartoš, Filip Habarta

Trendy v podnikání, 9(1), 3 - 8.

https://doi.org/10.24132/jbt.2019.9.1.3_8

Vliv dětí na kupní rozhodování v rodině / The influence of children on purchasing decisions in family

Oldřich Vávra, Marcela Zamazalová

Trendy v podnikání, 9(1), 9 - 18.

https://doi.org/10.24132/jbt.2019.9.1.9_18

BUSINESS ECONOMICS A MANAGEMENT

Podnikatelské subjekty a podpora poskytovaná z fondů EU - případová studie operačního programu podnikání a inovace (OPPI) / Entrepreneurial entities and the financial support profided from EU funds - operational programme enterprise and innovation (OPEI) case study

Petr Kolařík, Jana Kolaříková

Trendy v podnikání, 9(1), 19 - 33.

https://doi.org/10.24132/jbt.2019.9.1.19_33

Generation groups and outplacement programs in Slovak industrial enterprises

Augustín Stareček, Zdenka Gyurák Bábeľová, Dagmar Cagáňová

Trendy v podnikání, 9(1), 34 - 43.

https://doi.org/10.24132/jbt.2019.9.1.34_43

Preferences of business students in quality of training and development

Lucie Vnoučková, Hana Urbancová, Helena Smolová

Trendy v podnikání, 9(1), 43 - 54.

https://doi.org/10.24132/jbt.2019.9.1.44_54

 

The issue is available at (PDF):

https://drive.google.com/drive/folders/1dZB5BirhCU49ocRImaIko1yrKLhGVJD_