Go to content Go to menu

TVP 2018/4

2019-02-06

Obsah - Content

Ludvík Eger - Editorial

tvp-42018m.jpg

Finance and Accounting

Vplyv zadlženosti na rentabilitu poľnohospodárskych podnikov na Slovensku / Impact of indebtedness on the profitability of agricultural enterprises

Tomáš Rábek, Marián Tóth, Zuzana Strápeková, Ivan Holúbek

Trendy v podnikání, 8(4), 4 - 12.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.4_12

ECONOMICS

Light, moderate and heavy drinkers in Slovakia: How they respond to higher alcohol prices?

Martin Jamrich, Ján Pokrivčák

Trendy v podnikání, 8(4), 13 - 18.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.13_18

Spatial price transmission of milk prices among visegrad countries

Lucia Vargová, Miroslava Rajčaniová

Trendy v podnikání, 8(4), 19 - 27.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.19_27

BUSINESS ECONOMICS A MANAGEMENT

Export rodinných firem v ČR jako krok jejich dalšího pokračování a rozvoje / Export of Family companies in the Czech Republic as the step of their continuation and development

Naděžda Petrů, Andrea Tomášková

Trendy v podnikání, 8(4), 28 - 41.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.28_41

Entrepreneurial opportunities in railway passenger transport 

Martin Vojtek, Vladimíra Štefancová, Martin Kendra

Trendy v podnikání, 8(4), 42 - 53.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.42_53

Selected aspects of strategic management in small enterprises in services

Monika Maříková, Ladislav Rolínek, Jaroslav Vrchota, Petr Řehoř

Trendy v podnikání, 8(4), 54 - 63.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.54_63

EFQM Excelence Model jako nástroj zvyšování výkonnosti společnosti / The EFQM Excelence model  as a tool of performance increase

Monika Nováková

Trendy v podnikání, 8(4), 64 - 71.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.64_71

Duševné vlastníctvo ako generátor inovácií / Intellectual property as generator of innovations

Helena Majdúchová, Denisa Gajdová, Monika Jančovičová

Trendy v podnikání, 8(4), 72 - 83.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.72_83

Vícegenerační řízení na pracovišti: Vliv na personální procesy / Multigenerational management in the workplace: impact on human resources procesess

Jiří Kutlák

Trendy v podnikání, 8(4), 84 - 95.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.84_95

Návrh softwarového nástroje pro aplikaci SAFMEA metody využité k řízení rizika / The design proposal of sowtware application used forcalculation Safmea method

Petr Čížek

Trendy v podnikání, 8(4), 96 - 102.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.4.96_102

 

Celé číslo je dostupné v PDF:

https://drive.google.com/drive/folders/1EVyVpjEVb-0tiezRy2SFgpBKzg5EbCPe