Go to content Go to menu

TVP 2018/3

2019-02-04

Content

Dana Egerová a David Martinčík - Editorial

 

ECONOMICStvp-3-2018m.jpg

Proposals of probability measuressuitable for acconting data based bankruptcy models

Ladislav Lukáš

Trendy v podnikání, 8(3), 4-13.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.4_13

A use of data mining methods in the Czech Republic and in the world

Jan Brčák, Mikuláš Gangur

Trendy v podnikání, 8(3), 14- 23.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.14_23

Stacionární růst v optimalizačním Leontěvově dynamickém modelu / Steady state growth in Leontiev dynamic optimization model

Jan Kodera, Quang Van Tran, Miloslav Vošvrda

Trendy v podnikání, 8(3), 24- 31.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.24_31

Navrhování dodavatelských sil metodou De Novo / Design of supply networks by De Novo method

Petr Fiala, Renata Majovská

Trendy v podnikání, 8(3), 32- 38.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.32_38

MARKETING AND MANAGEMENT

What have we learned abot land market in Slovakia?

Lucie Vargová, Miroslava Rajčániová

Trendy v podnikání, 8(3), 39 - 46.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.39_46

Analýza efektivnosti obchodních řetězců v České republice / Efficiency analysis of food store chains in the Czech Republic

Petra Zýková, Josef Jablonský

Trendy v podnikání, 8(3), 47 - 54.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.47_54

Analýza spokojenosti zákazníka v kontextu zpětných toků a výkonnosti podniku / Analysisi of customer satisfaction in the context of backflows and performance

Alena Klapalová, Petr Suchánek

Trendy v podnikání, 8(3), 55- 62.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.55_62

Diskuse k problematice vymezení přirozených odvětvových klastrů / Discussion on issues of natural industry clusters specification

Petra Rydvalová, Miroslav Žižka

Trendy v podnikání, 8(3), 63 - 73.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.63_73

Spolupráce v cestovním ruchu v Plzeňském kraji / Cooperation in tourism in Pilsen region

Petr Janeček

Trendy v podnikání, 8(3), 74 - 81.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.74_81

FINANCES AND ACCOUNTING

Accounting and taxt specifics of selected eclcesiastical institution

Marie Černá, Pavlína Hejduková, Jozefína Krešová

Trendy v podnikání, 8(3), 82 - 90.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.82_90

Hodnocení finanční výkonnosti podniků textilního průmyslu v Královéhradeckém kraji / Evaluation of financial performance of the textile industry companies in the Hradec Králové region

Eva Štichhauerová, Natalie Pelloneová

Trendy v podnikání, 8(3), 91 - 101.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.3.91_101

 

Issue is available at:

https://drive.google.com/drive/folders/1EdIrV9uxzuGcivA4HJaZ-5IngUly08nn