Go to content Go to menu

TVP 2018/2

2019-02-04

Content

David Martinčík - Editorial

 

FINANCES AND ACCOUTING

Public financial support as an incentive for the involvement of industrial enterprises in VAVAI / Veřejná finanční podpora jako motivace pro zapojení průmyslových podniků do VAVAI

Hana Gruntová Kollingerová

Trendy v podnikání / Business Trends, 8(2), 3-10.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.2.3_10

The role of employee benefits in the Czech Republic / Role zaměstnaneckých benefitů v České republice

Břetislav Andrlík, Petra Bobčíková

Trendy v podnikání / Business Trends, 8(2), 11- 24.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.2.11_24

ECONOMICS

Migration modeling as application of alpha-stable distribution / Využití alfa-stabilního rozdělení k modelování migrace

Jaromír Kukal, Quang Van Tran

Trendy v podnikání / Business Trends, 8(2), 25- 32.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.2.25_32

MANAGEMENT

Wllingness of young people to work in the family business:pilot survey

Zuzana Horčičková

Trendy v podnikání / Business Trends, 8(2), 33- 38.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.2.33_38

Towards measurability and identification of key benchmarks of industry 4.0

Onřej Bíba

Trendy v podnikání / Business Trends, 8(2), 39- 47.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.2.39_47

Effect of participative leadership style on employee´s productivity

Kovo Solomon Akpovirovo, Bola Kadiri, Sabitu Olaleken Owotutu

Trendy v podnikání / Business Trends, 8(2), 48- 58.

https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.2.48_58

 

Issue is available at:

https://drive.google.com/drive/folders/1deb4qdxr-n-gqpmmCWI6IWbWRXp3rvmu