Go to content Go to menu

TVP 2017/4

2018-12-16

Content

Ludvík Eger - Editorial 

tvp4_2017m.jpgMANAGEMENT

Silnější vítězí? Vliv síly organizační kultury na finanční výkonnost organizací. / Does the Stronger One Win?  The Impact of Organizational Culture Strength on nancial Performance of Organizations

Miloslava Hiršová, Lenka Komárková, Petr Pirožek

Trendy v podnikání / Business Trends, 7(4), 3-12.

The Relationship Between Organizational Justice and Innovative Behaviour.

Ivana Jašková

Trendy v podnikání / Business Trends, 7(4), 13-19.

 

BUSINESS ECONOMICS

Odhad nákladů vlastního kapitálu jako východiska pro stanovení hodnoty podniku. / Cost of Equity Evaluation as a Starting Point Total Value Business Determination

Petr Chvojan

Trendy v podnikání / Business Trends, 7(4), 20-26.          

 

MARKETING

Holandský test cenové citlivosti: Případová studie. / Price Sensitivity Meter: Case Study

Tereza Kolingerová

Trendy v podnikání / Business Trends, 7(4), 27-33.  

Analýza trhu kotlů na tuhá paliva, jeho regulace a Kotlíkové dotace. / Analysis of Solid-Fuel Boilers Market, its Regulation and Subsidy Program Kotlíkové dotace

Tomáš Chlopčík

Trendy v podnikání / Business Trends, 7(4), 34-42.  

 

DISCUSSION ON THE TOPIC SOCIETY 4.0

On the Road: From Industry 4.0 to Society 4.0.

Jiří Vacek

Trendy v podnikání / Business Trends, 7(4), 43-49.  


 

Issue is available at:

https://drive.google.com/drive/folders/1iEhZ2EkxgzAhVt3lSxbRKB8bJoYPVilR