Go to content Go to menu

TVP 2016/3

2019-02-02

Obsah - Content

Michaela Krechovská - Editorial16_3.jpg

FINANCE / FINANCES

Helena Majdúchová, Daniela Rybárová, Bernadeta Siváková

Testovanie systematického rizika pomocou Brimble-Hodgsonovho Accounting modelu v odvetví stavebníctva

Marián Tóth, Tomáš Rábek, Andrea Boháčiková, Ivan Holúbek

Risk and profitability of animal and crop production in Slovak farms

Jiří Málek, Tran Van Quang

Investing in high frequency

Udeh Francis Nnoli, Sopekan Sam Adeyemi, Oraka Azubuike Onuor

Zero-based budgeting: Pathway to sustainable budget implementation in Nigeria

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ / BUSINESS ADMINISTRATION AND

ENTERPRENEURSHIP

Lucie Synáková

Vliv stabilizace výroby na náklady dodavatelského řetězce s omezenou výrobní kapacitou a s možností kumulace nedodělků

Zuzana Fraňková, Lenka Bílková, Ladislava Míková

Non-family manager in family businesses: Evidence from the Czech

Zdeněk Hruška, Eva Benešová, Ivana Seifertová

Komparace jednotlivých forem vztahu zaměstnance a zaměstnavatele z hlediska výdajů podnikatele

MANAGEMENT A REGIONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ / MANAGEMENT AND REGIONAL PLANNING

Milan Jermář

Osobnostní hodnotové preference a organizační kultura

Jiří Ježek

Konsolidace obecní struktury v České republice: Mezi slučováním a meziobecní spoluprací


Celé číslo je dostupné v PDF z:

https://drive.google.com/drive/folders/1z0Ing4Z6yifbiskfqWlVMeLYGyGwB3vA