Go to content Go to menu

TVP 2015/1

2019-02-02

Obsah - Content

Ludvík Eger  Editorial15_1.jpg

MARKETING

Katarína Grančičová, Dana Hrušovská

Tradičné nástroje versus nové formy a trendy v marketingovej komunikácii podnikov na Slovensku

Ondřej Novotný, Václav Stříteský

Inbound marketing jako nový směr internetového marketing

Theodor Beran, Šárka Findová

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Matice MSD jako technickoekonomická podpora manažerských integračních nástrojů

David Martinčík, Olga Sojková, Radek Aleš

Decentralizované řešení dopravní úlohy: experimentální přístup

MANAGEMENT

Dana Egerová

Talent v organizačním prostředí – teoretické přístupy a implikace pro talent management

VARIA

Lucia Dujavová

Využitie multiplikátorov na kvantifikáciu objemu domácej produkcie vyvolanej výdavkami návštevníkov v cestovnom ruchu

Pavla Varvažovská, Jana Sobotková

Podpora životního prostředí a cestovního ruchu dobrovolným svazkem obcí

Andrea Furková

Multiple selections of alternativnes under constrains: case study of European countries in area research and development

Emese Tokarčíková, Alžběta Kucharčíková, Mária Ďurišová

Mikroekonómia pre študentov oboru informatika

Petr David

Determinace výsledků incidenční anlýzy trhu s potravinami


Celé číslo je dostupné v PDF z:

https://drive.google.com/drive/folders/17Wd-sHue0yoweQe5nH3waez04EI48DHR