Go to content Go to menu

Editorial Board and Publisher

Editorial Board

Editor in chief:
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

Managing editor:
Ing. Petr JANEČEK

Executive Board:

doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

doc. Ing. Petra Taušl-Procházková, Ph.D.

Ing. Michal Mičík, Ph.D.


Editorial Board:
prof. Dr. Dirk Beyer (DE, Hochschule Harz)
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (CZ, Vysoká škola hotelová v Praze)
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. (SK, Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky)
prof. Dr. habil. dr. mpx. h. c. Hajós László (HU, Szent István Egyetem)
prof. dr. Vincentas Lamanauskas (LT, University of Siauliai)
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz (PL, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (CZ, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (SK, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied)
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. (SK, Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre)
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. (SK, Trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov)
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (CZ, Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta)
 

Publisher

Vydavatelství ZČU v Plzni, P. O. Box 314, Univerzitní 8, Plzeň 306 14, IČO 49777513
Fakulta ekonomická 
Contributions in the journal have been reviewed but not edited.
The journal started in September 2011.
The journal is published quarterly.
Number of copies: 200
 

Contact

Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
Husova 11
306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 633 001
e-mail: journal@fek.zcu.cz