Jdi na obsah Jdi na menu

Redakční rada

10. 12. 2018

Šéfredaktor 
doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

Výkonný redaktor

Ing. Zdeněk Kresa, Ing. Olga Šlechtová Sojková (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

Výkonná rada:

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

doc.  PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)

Ing. Michal Mičík, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)


Ediční rada:
prof. Dr. Dirk Beyer (DE, Hochschule Harz)
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (CZ, Vysoká škola hotelová v Praze)
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. (SK, Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky)
prof. Dr. habil. dr. mpx. h. c. Hajós László (HU, Szent István Egyetem)
prof. dr. Vincentas Lamanauskas (LT, University of Siauliai)
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz (PL, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (CZ, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (SK, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied)
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. (SK, Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre)
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. (SK, Trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov)
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (CZ, Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta)