Jdi na obsah Jdi na menu

Redakční rada

10. 12. 2018

Šéfredaktor 
Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.


Výkonná rada:

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 

doc.  PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. 

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Ing. Michal Mičík, Ph.D.


Ediční rada:
prof. Dr. Dirk Beyer (DE, Hochschule Harz)
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (CZ, Vysoká škola hotelová v Praze)
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. (SK, Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky)
prof. Dr. habil. dr. mpx. h. c. Hajós László (HU, Szent István Egyetem)
prof. dr. Vincentas Lamanauskas (LT, University of Siauliai)
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz (PL, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (CZ, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (SK, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied)
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. (SK, Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre)
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (CZ, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. (SK, Trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov)
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (CZ, Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta)