Jdi na obsah Jdi na menu

TVP 2019/2

18. 1. 2020

Obsah - Content tvp2019_2.jpg

Lilia Dvořáková - Editorial

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 

Společnost 4.0 – vybrané aspekty

Marie Černá, Lilia Dvořáková, Jiří Vacek

Trendy v podnikání, 9(2), 4 - 11.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.4_11

Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem společnosti 4.0 – systematická literární rešerše

Petra Taušl Procházková, Lucie Vallišová 

Trendy v podnikání, 9(2), 12 - 21.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.12_21

Dopady technologických změn na poptávku po pracovní síle

Pavlína Hejduková

Trendy v podnikání, 9(2), 22 - 28.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.22_28

Charakteristika sektoru znalostně náročných služeb České republiky

Jana Hinke

Trendy v podnikání, 9(2), 29 - 38.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.29_38

MANAGEMENT

Význam vzdělávání pro podniky v České republice se zřetelem na oblast informačních a komunikačních technologií v kontextu průmyslu 4.0

Zdeněk Caha, Tomáš Krulický, Simona Hašková

Trendy v podnikání, 9(2), 39 - 43.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.39_43

Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace

Jakub Horák, Veronika Machová, Jaromír Vrbka

Trendy v podnikání, 9(2), 44 - 52.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.44_52

Využití automatické identifikace a sběru dat prostřednictvím radiofrekvenčních technologií v prostředí průmyslu 4.0

Martin Polívka, Lilia Dvořáková

Trendy v podnikání, 9(2), 53 - 61.

https://doi.org/10.24132/jtb.2019.9.2.53_61

Celé číslo je dostupné v PDF:

https://drive.google.com/drive/folders/1ddfzziXgSAFufooEYRMW9pdz4fRTbrDY