Jdi na obsah Jdi na menu

TVP 2012/4

8. 12. 2018

Obsah - Content

Milan Edl - Editorial

Jarmila Ircingová - Ohlédnutí za konferencí Trendy v podnikání 2012

Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski

Adoption of the balanced scorecard approach to make-to-order manufacturing

Dagmar Čámská

Bankrotní modely tranzitivních zemí

Pavel Semerád, Lucie Bartůňková

Daňová spravedlnost poplatníků daně z příjmů fyzických osob: z pohledu příjmů z pronájmu a prodeje nemovitosti

Martina Kotková, Michaela Krechovská

Dopady implementace BASEL III na finanční řízení podniků

Petra Krutáková, Eva Blašková

Majetková a finančná situácia vybraných poľnohospodárskych podnikov SR

Jana Hinke, Jitka Zborková

Přínos IFRS FOR SME pro efektivní řízení podniku

Věra Duchková, Jiří Hofman

Specifika managementu kvality v malém stavebním podniku

František Nemeth

Strategická pozícia a výkonnosť železničných podnikov v SR

Hana Scholleová, Cyril Kotulič

Trendy ve financování inovací

Marek Sedláček, Sinnathurai Vijayakumar

Výkonnost podniků automobilového průmyslu ve vztahu k ekonomické situaci na vybraných trzích v období 2007 - 2010

Petra Kozáková

Vypovídací schopnost kalkulace nákladů dle jejího typu

Andrea Bencsik, Renáta Machová

Znalostný manažment a etika z pohľadu podnikania


Celé číslo je dostupné v PDF z:

https://drive.google.com/drive/folders/1UxJWgF_ivbJnbtZFmQ8hbLqTiC-C08ak